CLIMBEX S.A.

WSPIERAMY UTRZYMANIE RUCHU

Od prawie 25 lat wspieramy procesy produkcyjne w branży przemysłowej. Obszar utrzymania ruchu to istotny element funkcjonowania instalacji przemysłowych, dlatego też wdrażamy sprawdzone rozwiązania, które w sposób widoczny usprawniają procesy. Za cel stawiamy sobie wspomaganie Klientów w wyborze najlepszego dla nich rozwiązania, które przyczyni się do poprawy wskaźników efektywności oraz zapewni niezawodne działanie urządzeń. Jesteśmy gotowi do przejmowania pełnych procesów, jak również do realizacji pojedynczych, specjalistycznych usług.

PARTNERSTWO SUKCESEM W BIZNESIE

Działania naszych specjalistów są precyzyjnie dostosowane do danego Klienta. Indywidualnie podchodzimy do realizacji zleceń, gdyż każda branża przemysłu rządzi się swoimi specyficznymi potrzebami.

Stałym elementem naszej pracy jest profilaktyka. Niwelujemy możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznych dbając o środowisko i bezpieczeństwo pracy. Gwarantujemy pełną satysfakcję z wykonanych przez nas zadań.

PROCESOWE PODEJŚCIE

Do każdego projektu podchodzimy z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Planujemy nasze działania i wdrażamy je systemowo, opierając się na wypracowanych przez nas standardach i oczekiwaniach Klienta.

Spółka Climbex S.A. od 2010 r. należy do Grupy Impel, największego dostawcy usług dla biznesu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Znajomość specyfiki sektora przemysłowego
  • Znajomość zagrożeń i miejsc o wysokim ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych
  • Sprawdzona i profesjonalna załoga fachowców
  • Realizacja wymagań zawartych w przepisach BHP i procedurach jakościowych

 

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy