CLIMBEX S.A.

NASZE CERTYFIKATY

System Zarządzania Jakością

Certyfikat ISO 9001:2008

 

System Zarządzania Środowiskowego

Certyfikat ISO 14001:2004

 

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Certyfikat OHSAS 18001:2007

 

Branżowe Systemy Zarządzania

Certyfikat SCC 2008/5.1 Petrochemical, SHE Checklist Contractors

Certyfikat Achilles JQS

Certyfikat Fachbetrieb nach WHG

Certyfikat IRATA

 

Polityka Jakości

Polityka Jakości, Środowiska i BHP

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 23.527.640 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy