CLIMBEX S.A.

WSPARCIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Od prawie 25 lat wspieramy procesy produkcyjne w branży przemysłowej. Stale pracujemy na to, aby nasi Klienci osiągali najwyższą sprawność biznesową w procesach organizacji produkcji. Dbamy o obszar utrzymania ruchu, wdrażamy sprawdzone rozwiązania, które w sposób widoczny usprawniają procesy technologiczne. Za cel stawiamy sobie wspomaganie Klientów w wyborze najlepszego dla nich rozwiązania, które przyczyni się do poprawy wskaźników efektywności oraz zapewni niezawodne działanie urządzeń. Jesteśmy gotowi do przejmowania do obsługi pełnych procesów, jak również do realizacji pojedynczych, specjalistycznych usług.

PARTNERSTWO SUKCESEM W BIZNESIE

Od lat pracujemy na uznanie ze strony naszych Klientów. Jesteśmy profesjonalistami i bardzo ważna jest dla nas dbałość o partnerskie relacje. Oferujemy szerokie kompetencje zarządcze i operacyjne, bazujemy na specjalistycznej wiedzy naszej kadry inżynierskiej oraz sprawności operacyjnej techników. Z wielką odpowiedzialnością podchodzimy do specyfiki biznesu każdego Klienta, doradzając w obszarze zarządzania wiedzą o procesach.

PROCESOWE PODEJŚCIE

Do każdego projektu podchodzimy z zaangażowaniem i profesjonalizmem. Planujemy nasze działania i wdrażamy je systemowo, opierając się na naszym wieloletnim doświadczeniu, wypracowanych przez nas standardach i dobrych praktykach.

Stałym elementem naszej pracy jest profilaktyka. Niwelujemy możliwości wystąpienia sytuacji niebezpiecznych, zapobiegamy awariom przemysłowym, dbając przy tym o środowisko i bezpieczeństwo pracy. Gwarantujemy pełną satysfakcję z wykonanych przez nas zadań.

Spółka Climbex S.A. od 2010 r. należy do Grupy Impel - największego w Polsce dostawcy usług dla biznesu.

CO NAS WYRÓŻNIA?

  • Znajomość specyfiki sektora przemysłowego
  • Znajomość zagrożeń i miejsc o wysokim ryzyku występowania sytuacji niebezpiecznych
  • Sprawdzona i profesjonalna załoga fachowców
  • Realizacja wymagań zawartych w przepisach BHP i procedurach jakościowych

 

Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 23.527.640 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy