AKTUALNOŚCI

Powrót

Skuteczne połączenie spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

04 czerwca 2018

Informujemy, iż w dn. 01.06.2018 r. Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji połączenia spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Cały majątek spółki Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k. (Spółka Przejmowana) został przeniesiony z tym dniem na spółkę Climbex S.A. (Spółka Przejmująca).

Climbex S.A. w wyniku pełnego następstwa prawnego, przejęła cały majątek Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. i weszła we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, w tym umów zawartych przez Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., a dotychczasowa cała działalność Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest kontynuowana w ramach spółki Climbex S.A.

Spółka w obecnym kształcie łączy wszechstronne kompetencje niezbędne do kompleksowej obsługi całego sektora przemysłowego w obszarze specjalistycznego czyszczenia instalacji technologicznych, utrzymania ciągłości procesów produkcyjnych, realizacji remontów czy ewakuacji substancji odpadowych i niebezpiecznych. Jesteśmy przekonani, że czerpiąc z doświadczenia i najlepszych praktyk obu firm, będziemy mogli jeszcze lepiej wspierać naszych Klientów w doskonaleniu procesów przemysłowych. Doświadczenie i wysokie kwalifikacje połączonego zespołu umożliwiają zachowanie ciągłości realizowanych projektów oraz realizację wytyczonych celów. Połączenie spółek to ważny krok w kierunku wzmocnienia pozycji rynkowej i dostarczenia Klientom szerszego pakietu korzyści.

W wyniku połączenia Climbex S.A. kontynuuje działalność połączonych podmiotów zachowując numery: KRS, NIP, REGON takie, jakie Climbex S.A. miała przed połączeniem z Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Z dniem połączenia Spółka Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. utraciła byt prawny, natomiast zgodnie z art. 493 § 3 Kodeksu spółek handlowych faktyczne wykreślenie Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z Rejestru Przedsiębiorców KRS nastąpi odrębnie, co może nastąpić dopiero po dniu wpisania połączenie w Rejestrze Przedsiębiorców dla Spółki Przejmującej.

Potwierdzeniem faktu połączenia jest aktualna treść wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców KRS dla spółki Climbex SA (KRS nr 0000368467), która dostępna jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl

W związku z powyższym po dniu połączenia wszelkie faktury VAT obejmujące wynagrodzenie za usługi świadczone dotychczas zarówno przez Climbex S.A. jak i przez Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (przed dniem połączenia) wystawiane są przez Spółkę Przejmującą (Climbex S.A.) i podlegają płatności na rachunek bankowy Climbex S.A. zamieszczony na fakturze sprzedaży.

 

Pozostałe aktualności

18 kwietnia 2019 Nasi eksperci o bezpieczeństwie w przemyśle spożywczym

Wywiad ze Zbigniewem Florczukiem i Tomaszem Tłustochowiczem - ekspertami spółki Climbex na temat bezpieczeństwa w produkcji żywności.

Czytaj więcej
12 kwietnia 2019 Spotkanie branży wod-kan w Wiśle

W dniach 9-10 kwietnia uczestniczyliśmy w X edycji konferencji naukowo-technicznej "Awarie. Monitoring. Budowa i Modernizacja Sieci Wo-Kan".

Czytaj więcej
28 stycznia 2019 Sympozjum Naukowo-Techniczne Chemia 2019

W Domu Technika w Płocku odbyła się jubileuszowa 25. edycja sympozjum Chemia 2019, na której spotkali się przedstawiciele przedsiębiorstw, i z ...

Czytaj więcej
14 stycznia 2019 Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje 2019

W dniach 9-10 stycznia spółka Climbex S.A. wzięła udział w międzynarodowej konferencji technicznej „Zbiorniki, Rurociągi, Instalacje ...

Czytaj więcej
14 listopada 2018 Plan połączenia Climbex S.A. i Insperit Data Management Sp. z o.o.

Informacja o planie połączenia spółek Climbex S.A. i Insperit Data Management Sp. z o.o.

Czytaj więcej
13 listopada 2018 Climbex na konferencji "Bezpieczny Produkt Spożywczy"

Zaproszeni goście dyskutowali o przemianach w przemyśle spożywczym ostatnich lat oraz próbowali sprecyzować, jak dziś rozumiemy bezpieczeństwo ...

Czytaj więcej
24 września 2018 IV Kongres Energetyczny we Wrocławiu

Jesteśmy już po Kongresie Energetycznym, który odbył się we Wrocławiu w dniach 19-20 września br. Zaproszeni goście podczas wielu ciekawych o ...

Czytaj więcej
27 lipca 2018 Czyszczenie prasy w Hucie Ostrowiec

Climbex realizuje od kilku lat dla CELSY Huty Ostrowiec usługę usuwania ciężkich odpadów powstałych w procesie produkcji wyrobów metalowych. w ...

Czytaj więcej
11 lipca 2018 Climbex oczyszcza przepompownie ścieków na Kaszubach

Climbex realizuje umowę na czyszczenie 80 pompowni sanitarnych zlokalizowanych w gminach Gdynia, Rumia, Reda i Wejherowo.

Czytaj więcej
04 czerwca 2018 Skuteczne połączenie spółek Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Sp. z o.o. Sp.k.

Spółki Climbex S.A. i Impel Food Hygiene Tech Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. połączyły siły w obsłudze sektora ...

Czytaj więcej
18 maja 2018 Climbex zakończył akcję w przepompowni na Ołowiance

Spółka Climbex S.A. nieprzerwanie przez ponad 2 doby realizowała prace czyszczenia w przepompowni na Ołowiance, wspierając w akcji awaryjnej ...

Czytaj więcej
06 września 2017 Czyszczenie powierzchni ogrzewalnych kotła energetycznego w Elektrowni Turów

W dniach 4-14 sierpnia 2017 r. Climbex zrealizował prace interwencyjne dla PGE GiEK S.A. Elektrownia Turów, które wykonane były na drugim ciągu ...

Czytaj więcej
02 sierpnia 2017 Remont zbiornika ropy naftowej dla PGNiG

W drugiej połowie maja 2017 r. spółka Climbex S.A. przystąpiła do realizacji zlecenia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i oraz na ...

Czytaj więcej
31 lipca 2017 Przygotowanie do remontu kotła fluidalnego w STORA ENSO Narew

Dnia 18. czerwca 2017 r. ruszyły prace przygotowawcze do remontu kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym w zakładzie Stora Enso Narew Sp. z w ...

Czytaj więcej
27 lipca 2017 Awaria kotła fluidalnego w Ostravie

W dniu 9 lipca br. spółka Climbex ruszyła do prac interwencyjnych realizowanych na rzecz przedsiębiorstwa Valmet Technologies Oy. Fiński klient ...

Czytaj więcej
01 czerwca 2017 Climbex na konferencji naukowo-technicznej "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym"

Pod koniec maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym spółka Climbex brała udział w X edycji konferencji pt. „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle na ...

Czytaj więcej
03 stycznia 2017 zmiana adresu siedziby spółki Climbex S.A.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z ustaleniem nowych granic miasta Opole, zmianie uległ adres siedziby spółki Climbex.

Czytaj więcej
05 grudnia 2016 Hydrodynamiczne kucie betonu na przęśle mostowym

Na przełomie listopada i grudnia br. Climbex wykonał usługę precyzyjnego kucia betonu na przęśle mostowym dla klienta z sektora budowlanego.

Czytaj więcej
27 października 2016 Niemiecki oddział Climbex realizuje usługę w Cukrowni w Mannheim

We wrześniu i październiku br. niemiecki oddział Climbex zrealizował projekt czyszczenia przemysłowego na terenie Cukrowni w Mannheim.

Czytaj więcej
09 sierpnia 2016 Media o nas - oczyszczanie torowisk po ulewach na Pomorzu

O szkodach, jakie wyrządziła lipcowa ulewa w okolicach Gdańska, pisały liczne media, m.in. Dziennik Bałtycki czy Gazeta Wyborcza.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2016 Climbex oraz Budimex oczyszczają torowiska Pomorskiej Kolei Metropolitalnej po ulewach

W piątek, 5 sierpnia 2016 r., na linii Pomorskiej Kolei Metrolopolitalnej rozpoczęta została usługa oczyszczania torów z błota oraz realizowana ...

Czytaj więcej
05 kwietnia 2016 Climbex S.A. realizuje usługi zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Spółka Climbex S.A., oferująca usługi wysokospecjalistyczne w zakresie utrzymania ruchu dla branży przemysłowej, może się pochwalić systemu ...

Czytaj więcej
29 stycznia 2016 Climbex na targach BIOGAS INFOTAGE 2016

W dniach 13 i 14 stycznia 2016 r. na terenach Targów ULM odbyły się Fachowe Targi w dziedzinie produkcji i wykorzystania biogazu. Targi BIOGAS to ...

Czytaj więcej
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 23.873.850 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy