Aktualności

Powrót

Przygotowanie do remontu kotła fluidalnego w STORA ENSO Narew

31 lipca 2017

Zdjęcie: zasoby Stora Enso Narew Sp. z o.o.

Dnia 18. czerwca 2017 r. spółka Climbex rozpoczęła prace przygotowawcze do remontu kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym w zakładzie Stora Enso Narew Sp. z o.o. w Ostrołęce, będącym producentem papieru, ekologicznych opakowań z tektury falistej i worków. Prace trwały przez sześć dwunastogodzinnych zmian.

Remonty instalacji technicznych i ciągów technologicznych to konieczne cykliczne zabiegi, do których zobowiązane są zakłady przemysłowe celem utrzymania bezpieczeństwa pracy, zapobiegania awariom przemysłowym czy nawet katastrofom ekologicznym. Przygotowanie zakładu do wyłączenia z ruchu wybranych instalacji i przeprowadzenia niezbędnych prac remontowych wymaga bardzo dokładnego zaplanowania każdego etapu całego przedsięwzięcia.

Kotły fluidalne to jednostki z paleniskiem wytwarzające w sposób ekologiczny energię cieplną w postaci gorącej wody lub pary wodnej. Proces spalania (fluidyzacja) w kotle fluidalnym przebiega w temperaturze od 850°C do 900°C, tj. w temperaturze, w której nie tworzą się stałe cząsteczki tlenków azotu. Ten zakres temperatury utrzymuje się dzięki regulacji strumienia wytwarzanego i odbieranego w złożu ciepła. Fluidyzację wykorzystuje się w procesach technologicznych, takich jak spalanie miału węglowego, kalcynacja, spalanie rud siarki czy suszenie sypkich półproduktów spożywczych. Aby te procesy przebiegały bez zakłóceń wymagane jest czyszczenie wielu elementów kotła, takich jak ciągi wprowadzające paliwo, dysze, palniki, komora paleniskowa czy kanały odprowadzania popiołu.

W ramach przygotowania do remontu kotła fluidalnego w Stora Enso, załoga specjalistów z Climbex wyczyściła dno dyszowe komory paleniskowej kotła, usunięto zalegające złoże z przewału kotła oraz z pętli uszczelniającej oraz opróżniono leje pod drugim ciągiem. Odkurzono przy tym cztery moduły filtrów cyklonowych BHF i kanały spalin w ich obrębie. Do tych prac Climbex zaangażował załogę na dwie zmiany po czterech profesjonalnych alpinistów przemysłowych na każdą zmianę i dwie ładowarki próżniowe klasy MegaVac o maksymalnym przepływie zasysanego powietrza rzędu 8000 m³/godzinę.

W ramach prac remontowych u klienta wyczyszczono również urządzenia towarzyszące przy kotle fluidalnym. Załoga Climbex oczyściła z zalegających osadów chłodnię wentylatorową wraz ze zbiornikiem buforowym wody. Z osadów pyłowych i pozostałych osadów technologicznych została również wyczyszczona posadzka na poziomie +0m oraz konstrukcje stalowe hali turbiny.

Climbex prace na wskazanym kotle w Stora Enso wykonywał po raz pierwszy. Wszystkie prace wykonano zgodnie z założonym planem, harmonogramami i oczekiwaniami klienta.

Pozostałe aktualności

02 sierpnia 2017 Remont zbiornika ropy naftowej dla PGNiG

W drugiej połowie maja 2017 r. spółka Climbex S.A. przystąpiła do realizacji zlecenia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej i oraz na ...

Czytaj więcej
31 lipca 2017 Przygotowanie do remontu kotła fluidalnego w STORA ENSO Narew

Dnia 18. czerwca 2017 r. ruszyły prace przygotowawcze do remontu kotła fluidalnego ze złożem cyrkulacyjnym w zakładzie Stora Enso Narew Sp. z w ...

Czytaj więcej
27 lipca 2017 Awaria kotła fluidalnego w Ostravie

W dniu 9 lipca br. spółka Climbex ruszyła do prac interwencyjnych realizowanych na rzecz przedsiębiorstwa Valmet Technologies Oy. Fiński klient ...

Czytaj więcej
01 czerwca 2017 Climbex na konferencji naukowo-technicznej "Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Chemicznym"

Pod koniec maja 2017 r. w Kazimierzu Dolnym spółka Climbex brała udział w X edycji konferencji pt. „Remonty i Utrzymanie Ruchu w Przemyśle na ...

Czytaj więcej
03 stycznia 2017 zmiana adresu siedziby spółki Climbex S.A.

Z dniem 1 stycznia 2017 roku, w związku z ustaleniem nowych granic miasta Opole, zmianie uległ adres siedziby spółki Climbex.

Czytaj więcej
05 grudnia 2016 Hydrodynamiczne kucie betonu na przęśle mostowym

Na przełomie listopada i grudnia br. Climbex wykonał usługę precyzyjnego kucia betonu na przęśle mostowym dla klienta z sektora budowlanego.

Czytaj więcej
27 października 2016 Niemiecki oddział Climbex realizuje usługę w Cukrowni w Mannheim

We wrześniu i październiku br. niemiecki oddział Climbex zrealizował projekt czyszczenia przemysłowego na terenie Cukrowni w Mannheim.

Czytaj więcej
09 sierpnia 2016 Media o nas - oczyszczanie torowisk po ulewach na Pomorzu

O szkodach, jakie wyrządziła lipcowa ulewa w okolicach Gdańska, pisały liczne media, m.in. Dziennik Bałtycki czy Gazeta Wyborcza.

Czytaj więcej
08 sierpnia 2016 Climbex oraz Budimex oczyszczają torowiska Pomorskiej Kolei Metropolitalnej po ulewach

W piątek, 5 sierpnia 2016 r., na linii Pomorskiej Kolei Metrolopolitalnej rozpoczęta została usługa oczyszczania torów z błota oraz realizowana ...

Czytaj więcej
05 kwietnia 2016 Climbex S.A. realizuje usługi zgodnie z normami bezpieczeństwa pracy i ochrony środowiska.

Spółka Climbex S.A., oferująca usługi wysokospecjalistyczne w zakresie utrzymania ruchu dla branży przemysłowej, może się pochwalić systemu ...

Czytaj więcej
29 stycznia 2016 Climbex na targach BIOGAS INFOTAGE 2016

W dniach 13 i 14 stycznia 2016 r. na terenach Targów ULM odbyły się Fachowe Targi w dziedzinie produkcji i wykorzystania biogazu. Targi BIOGAS to ...

Czytaj więcej
Climbex S.A. 45-920 Opole, ul. Dobrzeńska 64; T: +48 77 46 95 805, T/F: +48 77 46 95 257; Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368467, NIP: 754-00-26-219, REGON: 530943270, Kapitał zakładowy 10.000.000 złotych w całości opłacony.
X

FORMULARZ ZAPYTANIA ONLINE

Imię i nazwisko / Nazwa firmy

Adres e-mail

Telefon kontaktowy